ue

Promocja projektów unijnych

Coraz częściej widzimy skutki wejścia naszego kraju do struktur Unii Europejskiej, chociażby dzięki widocznym wielu inwestycjom współfinansowanym ze środków europejskich. Skąd jednak wiemy, że powstają one dzięki unijnemu dofinansowaniu ? Otóż dzięki odpowiedniemu oznakowaniu tychże inwestycji. W ramach każdego z programów operacyjnych, z których kierowane są środki na zadania z wielu dziedzin gospodarki, opracowane są szczegółowe wytyczne dotyczące ich promocji, które muszą być bezwzględnie przestrzegane.

Zgodnie z wytycznymi działania w każdym z projektów muszą być promowane poprzez odpowiednio opracowane materiały, jak np. tablice, naklejki, plakaty. Nasza firma w swojej ofercie posiada opracowywanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych zgodnych z podręcznikami promocji projektów z poszczególnych programów operacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *